Креативна визуелизација

Големиот Алберт Ајнштајн рекол: “Имагинацијата е најважна, таа претставува увид во идните убавини на животот.” Визуелизацијата не е нешто ново, вие секојдневно веќе ја користите, било да сте свесни за тоа или не. Но, сега користете ја свесно и создадете реалност каква што вие посакувате.

Дали партнерската врска исцелува?

Единствената вистина за која мора да станеме свесни и за која јас станав свесна и ја прифатив, е дека врските не се наоѓаат надвор од мене, тие се внатре во мене. Мојата вистинска емотивна врска е мојата врска со себе, сите останати се само нејзино огледало. Учејќи себеси да се сакам, автоматски примам љубов и […]

Моќта на благодарноста

Благодарноста е една од најмоќните емоционални состојби на човекот. Таа е состојба на изобилие. Колку повеќе сте благодарни за тоа што го имате и тоа што го добивате, без голем напор ќе привлечете повеќе работи во вашиот живот.

Почитувај се и слави го сопствениот успех

Почитувањето исто како и благодарноста се едни од најголемите емоционални состојби на човекот. Тие се состојби на изобилие. Почитувајте се себеси, сакајте се себеси, кажете си `Браво јас` не само за големите достигнувања туку и за сите мали секојдневни достигнувања и славете го сопствениот успех. Вие сте лидери на својот живот!