Посакуваме секој да погледне во себе, да го пронајде својот копнеж, свесно да ко-креира реалност каква што посакува и да биде љубов.

____

Нашата желба за вас е со радост да ја прегрнете новата промена која е веќе присутна насекаде околу нас и да завладее хармонија и љубов на оваа планета.

Катерина и Радован нивната книга Будење на свеста ја посветуваат на сите прекрасни битија кои се посветени на себеспознавање и за сите моќни парови кои заедно и свесно ја создаваат својата реалност.

Тие велат дека секој збор, секоја мисла во оваа книга е како нуркање во најдлабоките, најмагичните и најисцелувачките ритуали на постоењето. Книгата Будење на свеста е водич за лична и колективна преобразба. Авантура која е испреплетена со универзални знаења, кои ќе ви овозможат вистински да се спознаете себеси.

Прочитајте повеќе на нашиот водич за читање на книгата.

Места каде можете да ја купите книгата: