Добиваме и чуваме одредени информации кога сте во интеракција со нашата веб-страна со цел полесно користење на истата. На пример, како и други веб-страни, ние користиме “cookies” за да добиеме одредени информации кога Вашиот веб пребарувач пристапува до нашата веб-страна и кога се логирате, како: вашето име и вашата емаил адреса. Cookies се делови од информации кои се пренесени до Вашиот компјутер преку веб-пребарувачот. Сookies ни овозможуваат да Ве обезбедиме со полесно и поудобно искуство во користењето на веб-страната.