Информација за купување

Почитувани, поради зголемениот сообраќај на користење на интернет
услугите периодов, можно е да се соочите со спора конекција кога ќе
кликнете на копчето "Кон плаќање". Затоа, Ве молиме да се обидете
повторно на појака интернет Wi-Fi конекција, или пак да се приклучите
на 4G за да ја довршите нарачката. Исто така, не е потребно да се
регистрирате за да ги купувате нашите продукти.