Единствената вистина за која мора да станеме свесни и за која јас станав свесна и ја прифатив, е дека врските не се наоѓаат надвор од мене, тие се внатре во мене. Мојата вистинска емотивна врска е мојата врска со себе, сите останати се само нејзино огледало. Учејќи себеси да се сакам, автоматски примам љубов и почитување кое сакам да го добијам од другите.

Напишете коментар