Големиот Алберт Ајнштајн рекол: “Имагинацијата е најважна, таа претставува увид во идните убавини на животот.” Визуелизацијата не е нешто ново, вие секојдневно веќе ја користите, било да сте свесни за тоа или не. Но, сега користете ја свесно и создадете реалност каква што вие посакувате.

Напишете коментар