Благодарноста е една од најмоќните емоционални состојби на човекот. Таа е состојба на изобилие. Колку повеќе сте благодарни за тоа што го имате и тоа што го добивате, без голем напор ќе привлечете повеќе работи во вашиот живот.

Напишете коментар