Почитувањето исто како и благодарноста се едни од најголемите емоционални состојби на човекот. Тие се состојби на изобилие. Почитувајте се себеси, сакајте се себеси, кажете си `Браво јас` не само за големите достигнувања туку и за сите мали секојдневни достигнувања и славете го сопствениот успех. Вие сте лидери на својот живот!

Напишете коментар